Category Archives

One Article

Ondernemen

Circulair ontwerpen Utrecht

Posted by funplane on

Circulair ontwerpen

Bij circulair ontwerpen komt meer kijken dan je denkt. Het circulaire denken in de economie en productieprocessen is een manier van denken die de afgelopen jaren enorm in opkomst is geraakt. Toch denken veel mensen nog steeds dat het bij circulaire economie of circulair ontwerpen puur gaat om het creëren van recyclebaar materiaal. Dit is echter niet het enige doel van circulair ontwerpen Utrecht.

Circulaire economie

Vaak wordt gedacht dat circulair ontwerpen een manier van ontwerpen is waarbij wordt nagedacht over het gebruik van recyclede materialen en creëren van een product dat uiteindelijk gerecycled kan worden. Dat is echter niet het enige waar circulair ondernemen om draait. De term circulair komt in feite van de term circulaire economie. Dit is een economisch model dat tegenover lineaire economie staat, waarin grondstoffen geworven en verwerkt worden in een product en uiteindelijk bij het afval belanden. En circulaire economie daarentegen, probeert geen afval te creëren. Het is gebaseerd op het idee dat het afval van het ene product een grondstof kan zijn voor een ander product. Maar bij een circulaire economie gaat het daarnaast ook om het behouden van waarde die uitgedrukt wordt in energie en arbeidskrachten. Dit betekent dat een circulaire economie er in zijn geheel op gericht is die waarde te behouden. Daarbij gaat het om het gebruiken van producten die nog bruikbaar zijn en niet afgedankt hoeven worden. Circulair ontwerpen Utrecht is in feite een onderdeel van zo’n circulair economisch proces.

Circulair ontwerpen

Bij circulair ontwerpen gaat het dus niet alleen om het werken met gerecyclede producten of recyclebare materialen. Het gaat er ook om bij productontwikkeling om een product zodanig te ontwerpen dat het niet afgedankt hoeft te worden wanneer het nog voor een groot deel bruikbaar is. Door de doorloopsnelheid van producten en materialen te vertragen voorkom je dat een product na een korte tijd onbruikbaar wordt. Voorbeelden hiervan zijn reparatieprocessen en het nieuw leven inblazen van deels onbruikbare producten. Daarnaast is onderdeel van circulair ontwerpen dat je zo efficiënt mogelijk gebruik probeert te maken van de grondstoffen die ervoor nodig zijn, dus het onnodig gebruik van grondstoffen en middelen probeert te beperken.

De voordelen van circulair ontwerpen

De voordelen van circulair ontwerpen Utrecht zijn dus in de eerste instantie dat er zo min mogelijke belasting op het milieu wordt gelegd. In feite wordt er geprobeerd zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken en zoveel mogelijk gebruik te maken van materiaal dat afval van een ander product is of dat later als afval voor een ander product gebruikt kan worden. Daarnaast levert het ook een kostenbesparing op. Ten eerste omdat het product langer in gebruik genomen kan worden en ten tweede omdat er gebruik wordt gemaakt van goedkopere materialen. Zo ontstaat er ook een lage verkoopprijs. Tenslotte ontstaat er kostenbesparing doordat het product in de tussentijd ook gerepareerd kan worden. Circulair ontwerpen is dus voor alle partijen en win-win-situatie!